Komunikat techniczny

Komunikat Techniczny II Supermaratonu Jastrzębi Łaskich

1. Termin zawodów:
II Supermaraton odbędzie się w dniach 9 – 10.06.2012 r.


2. Organizator:
• Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
• Burmistrz Miasta Łask
• Wójt Gminy Buczek

3. Patronat honorowy:
• Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień
• Starosta Powiatu Łaskiego
Cezary Gabryjączyk

4. Komitet organizacyjny:
• Komandor – Paweł Cichy
• Koordynator – Jan Dawicki
• Szef Trasy – Bartosz Wojtas
• Rzecznik Medialny – Paweł Lis
• Sędzia – Zbigniew Rzeźnik

5. Baza Supermaratonu:
Łaski Dom Kultury
Ul. Narutowicza 11
98-100 Łask

6. Start i meta:
ŁDK ul. Narutowicza 11, Łask

7. Plan zawodów:
9 czerwca (sobota) 2012
godz. 18.00 – 21.00 – wydawanie numerów startowych
godz. 20.00 – odprawa techniczna

10 czerwca (niedziela) 2012
godz. 7.00 – 8.30 – wydawanie numerów startowych
godz. 8.45 – wspólne zdjęcie przed startem
godz. 9.00 – start maratonu
godz. 18.00 – zamknięcie trasy zawodów na wszystkich dystansach
godz. 19.30 – uroczyste zakończenie z uhonorowaniem uczestników

8. Opłata startowa:
Uczestnicy Maratonu Mini, Mega i Giga – 55 zł

Uczestnicy Maratonu Rodzinnego – 45 zł
Rodziny – min. 3 osoby w tym co najmniej jedna pani – 100 zł

Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia.
Jako rodzinę uważa się osoby spokrewnione w linii prostej i bocznej w I i II stopniu – zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, np: mąż, żona, syn, córka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, dziadek, babcia itp.

Wpłaty przyjmowane będą tylko na rachunek bankowy, który zostanie opublikowany 6 kwietnia 2012 na stronie WWW.jastrzebie.lask.pl
Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot wpisowego.

9. Zapisy i tworzenie grup startowych:

Początek zapisów planowany jest na pierwszą połowę kwietnia. Grupy startowe tworzone będą:
– dla dystansu Rodzinnego w kolejności:
grupa I – kobiety K2-K6
grupa II – M6
grupa III – M5
grupa IV – M2
grupa V – M3
grupa VI – M4
w miarę możliwości uwzględniamy życzenia indywidualne dotyczące przydziału do grupy;

– dla dystansów Mini Mega i Giga grupy tworzone będą zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, tj. losowanie przydziału.

Zawodnicy startują w grupach 10-osobowych (maksymalnie do 15) w odstępach 3-minutowych. Podział na grupy startowe (ostateczne zamknięcie listy startowej) Organizator opublikuje w dniu 8.06.2012 r.

10. Świadczenia i nagrody:
1. oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu
2. ubezpieczenie NWW
3. elektroniczny pomiar czasu
4. okolicznościowy medal dla wszystkich uczestników maratonu
5. puchary – statuetki dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach
6. ciepły posiłek po wyścigu
7. napoje, kanapki, banany itp. na trasie wyścigu
8. szatnie z prysznicami na mecie
9. niespodzianka w pakiecie startowym
10. możliwość wygrania jednej z nagród

11. Trasa:
Zawody rozegrane zostaną na czterech dystansach:
– Maraton Rodzinny – 72 km
– Maraton Mini – 88 km
– Maraton Mega – 160 km
– Maraton Giga – 232 km

OPIS TRASY:
• Maraton Rodzinny: Łask – Buczek – Szczerców – Widawa – Sędziejowice – Łask;
• Maraton Mini: Łask – Buczek – Szczerców – Widawa – Zapolice – Brzeski – Sędziejowice – Łask;
• Maraton Mega: Maraton Mini plus Maraton Rodzinny;
• Maraton Giga: Maraton Mini plus dwa razy Maraton Rodzinny.

UWAGA! Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje zachowanie przepisów o ruchu drogowym – zawody odbędą się przy otwartym ruchu drogowym.

12. Liczba uczestników:
Liczba uczestników ograniczona do 500 osób