Komunikat techniczny

Komunikat Techniczny

V Supermaratonu Jastrzębi Łaskich

1. Zasady ogólne według Regulaminu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015

I. CEL MARATONÓW
1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

2. Termin zawodów:
V Supermaraton odbędzie się w dniu 7 czerwca 2015 r. (niedziela).

3. Organizator:
Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
98-100 Łask, ul. Armii Krajowej 5a

4. Współorganizatorzy:
· Powiat Łaski
· Wójt Gminy Buczek
· Burmistrz Łasku
· Wójt Gminy Sędziejowice
· Wójt Gminy Widawa
· Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

5. Patronat honorowy
·Starosta Powiatu Łaskiego – Pani Teresa Wesołowska

6. Komitet organizacyjny
· Komandor – Paweł Cichy
· Koordynator – Jan Dawicki
· Szef Trasy – Bartosz Wojtas
· Rzecznik Medialny – Paweł Lis
· Sędzia Główny– Zbigniew Rzeźnik
· Opieka medyczna –Tomasz Misztalski

7. Baza Supermaratonu:
Łaski Dom Kultury
ul. Narutowicza 11
98-100 Łask

8. Start i meta:
Start i meta dla wszystkich dystansów w obszarze wyłączonym z ruchu drogowego, na wysokości Łaskiego Domu Kultury, ul. Narutowicza 11 w Łasku.

9. Program zawodów:

a) Dzień 6 czerwca (sobota) 2015 r.

· Godz. 18:00 – otwarcie biura zawodów – sala ŁDK, przyjmowanie oświadczeń, wydawanie pakietów startowych, sprawdzanie listy startowej;
· Godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

b) Dzień 7 czerwca (niedziela) 2015 r.

· Godz. 7:00 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych;
· Godz. 8:00 8:30 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu GIGA;
· Godz. 9:30 10:00 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu MEGA i MINI;
· Godz. 11:00 – start zawodników z dystansu RODZINNEGO;
· Godz. 12:00 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu Rodzinnego oraz Mini i Mega – wręczanie medali oraz wydawanie posiłków;
· Godz. 14:00 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu Giga – wręczanie medali oraz wydawanie posiłków;
· Godz. 15:45 – zamknięcie trasy zawodów
· Godz. 16:00 – rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów z uhonorowaniem zwycięzców;

UWAGA!
Ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia limitów czasowych wynikających z wyżej przedstawionego harmonogramu – wystarczy zdążyć 15 minut przed dekoracją. Planując udział i wybierając dystans prosimy wziąć to pod uwagę.
Osoby które nie zmieszczą się w podanym limicie mogą dokończyć wyścig, lecz nie będą brane pod uwagę przy honorowaniu zwycięzców. Ich wynik postaramy się dodać do pozostałych wyników.

10. Trasa, klasyfikacje
Zawody rozegrane zostaną na trzech dystansach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych:
– Maraton Mini – 73 km
– Maraton Mega – 146 km
– Maraton Giga – 219 km

Dodatkowo na specjalnych zasadach rozegrany zostanie wyścig na dystansie Rodzinnym – 34 km,

OPIS TRASY:
· Maraton Rodzinny: Łask – Buczek – Luciejów – Sędziejowice – Łask;
· Maraton Mini: Łask – Buczek – Szczerców – Widawa – Sędziejowice – Łask;
· Maraton Mega: dwukrotne pokonanie trasy Mini;
· Maraton Giga: trzykrotne pokonanie trasy Mini.

UWAGA! Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje zachowanie przepisów o ruchu drogowym – zawody odbędą się przy otwartym ruchu drogowym.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu pucharowego prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach:

1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 17 lat – M1
od 18 do 29 lat – M2
od 30 do 39 lat – M3
od 40 do 49 lat – M4
od 50 do 59 lat – M5
od 60 do 69 lat – M6
od 70 lat wzwyż – M7

2. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
do 17 lat – K1
od 18 do 29 lat – K2
od 30 do 39 lat – K3
od 40 do 49 lat – K4
od 50 do 59 lat – K5
od 60 do 69 lat – K6
od 70 lat wzwyż – K7
Ponadto wprowadza się dodatkową klasyfikację w kategorii jazda Rodzinna(dystans 34 km)- wyróżnienia;
Organizator określi rodzaj wyróżnień po zakończeniu wyścigu – liczymy na Państwa inwencjęJ

11. Zapisy i tworzenie grup startowych
Zapisy prowadzone będą jedynie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.jastrzebie.lask.com.pl

Dla dystansu Rodzinnego uwzględniamy życzenia indywidualne dotyczące przydziału do grupy;

Dla dystansów Mini Mega i GIGA grupy tworzone będą zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, tj. :
a. Podział na grupy w danym dystansie
b. Podział na grupy z rozdziałem rowerów szosowych i rowerów innych
c. O przydziale do grupy decyduje losowanie.

Zawodnicy startują w grupach 10-osobowych (maksymalnie do 15 osób) w odstępach 2-minutowych.
Grupy startują w kolejności dystansów tj. Giga, Mega, Mini, Rodzinny oraz w poszczególnych dystansach:
1. Rowery inne
2. Rowery szosowe

Osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w wyścigu jedynie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów na dystansie Rodzinnym
Zamknięcie zapisów nastąpi w dniu 3 czerwca 2015r.
Podstawą do umieszczenia zawodnika na liście startowej będzie potwierdzenie o dokonaniu przelewu opłaty startowej. Organizator w dniu 6 czerwca 2015 r. opublikuje skład grup startowych.
Zapisy w dniu zawodów nie będą możliwe.

12. Świadczenia i nagrody
1. oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu
2. ubezpieczenie NWW
3. elektroniczny pomiar czasu
4. okolicznościowy medal dla wszystkich uczestników maratonu
5. puchary – statuetki dla pierwszych trzech zawodników (drużyn) w poszczególnych kategoriach
6. ciepły posiłek po wyścigu
7. napoje, kanapki, banany itp. na trasie wyścigu
8. szatnie z prysznicami na mecie
9. możliwość wygrania jednej z licznych nagród.
10. pakiet startowy z upominkiem gwarantowany dla osób które dokonały opłaty startowej do dnia 15 maja 2015 r

13. Liczba uczestników
Liczba uczestników dla dystansów: Rodzinnego, Mini, Mega i Giga ograniczona jest do 600 osób.

14. Opłaty startowe:
Uczestnicy Maratonu Mini, Mega i Giga – 70 zł do dnia 15 maja 2015r.
po tym dniu opłata wzrasta do kwoty – 90 zł;
Uczestnicy Maratonu Rodzinnego – 45 zł przez cały okres wpłat
Rodziny – tylko dla dystansu Rodzinnego, minimum 3 osoby w tym co najmniej jedna pani – 100 zł przez cały okres wpłat
Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia, oraz dzieci i młodzież do 15 lat.
Jako rodzinę uważa się osoby spokrewnione w linii prostej i bocznej w I i II stopniu – zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, np: mąż, żona, syn, córka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, dziadek, babcia itp.

Wpłaty przyjmowane będą tylko na rachunek bankowy Klubu Rowerowego Jastrzębie Łaskie nr: 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BGŻ), do dnia 3 czerwca 2015 roku
Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot opłaty startowej, po dniu 15 maja 2015 r.

15. Uwagi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści komunikatu w sytuacjach uzasadnionych ważnymi okolicznościami.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

Jedna odpowiedź do Komunikat techniczny

  1. WEB.er pisze:

    W tym roku jest dystans GIGA a limity czasowe jak w roku ubiegłym, czyli ok 7h na pokonanie 219 km.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *