Regulamin

I Truskawkowy Wyścig Rowerowy
Buczek 2014

REGULAMIN
(
Pobierz PDF) 

 1.    Cel zawodów
Popularyzacja Kolarstwa jako czynnej formy rekreacji. Zawody towarzyszące wydarzeniu pn. „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego”.

 2.    Termin i miejsce zawodów
Wyścig odbędzie się w dniu 29 czerwca 2014 roku. Start o godzinie 1000.
Zapisy (internetowe) do dnia 28 czerwca 2014 roku.
Start i meta przy wjeździe na stadion gminny w Buczku.

3.    Organizator

  • Wójt Gminy Buczek
  • Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
  • Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”

przy wsparciu:
COLUMNA MEDICA –   partner medyczny PKOL;
G. Turkiewicz – reprezentujący firmę FERAX, właściciela marki GATTA

4.    Komitet organizacyjny

  • Komandor – Paweł Cichy (603 504 923)
  • Sędzia Główny–  Jan Dawicki (608397243)
  • Zabezpieczenie Trasy – Gmina Buczek

5.    Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy  którzy ukończyli 18 rok życia, zarówno zrzeszeni jak i niezrzeszeni na podstawie oświadczenia. Wymagany jest twardy kask ochronny, sprawny technicznie rower oraz potwierdzenie o dokonaniu opłaty startowej.

6.    Zapisy i opłata startowa
Początek zapisów po dniu 15 maja 2014 roku. Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

www.jastrzebie.lask.com.pl

Wpłaty przyjmowane będą na rachunek bankowy
Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
nr 34 92630000 0500 3610 2005 0001
Bank Spółdzielczy w Poddębicach

z uwagą: opłata startowa + imię i nazwisko

Dla wszystkich uczestników opłata startowa wynosi 35 zł.

W dniu zawodów istnieje możliwość zapisów w godzinach 830 – 930 przy linii startu – wjazd na stadion gminny w Buczku – jednak opłata wzrasta do kwoty 50 zł (płatne gotówką).

Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot opłaty startowej.

7.    Kategorie, dystans, zasady.
Ustala się dwie kategorie: Open Panie i  Open Panowie.
Start wspólny.

Wyścig rozegrany zostanie na trasie 5 rund o długości 18 km = 90 km i przebiega przez miejscowości:
Buczek – Malenia – Grzeszyn – Brodnia Dolna – Brodnia Górna – Buczek Wygwizdów – Buczek
UWAGA!

Trasa wyścigu liczy 90 km dla zawodników którzy ukończą cały dystans i odpowiednio 72 km  lub 54 km dla zawodników jedno- lub dwukrotnie zdublowanych.

Trasa wyścigu zostanie oznakowana i na czas jego trwania wyłączona z ruchu innych pojazdów (okresowo).

8.    Nagrody i świadczenia
Przewidziane są nagrody:
dla miejsc 1 – 3 w kategorii Open Panie oraz
dla miejsc 1 – 10 w kategorii Open Panowie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym zakresie.
Dla każdego uczestnika zapewniamy imienny certyfikat z wynikiem oraz piękny i jedyny w swoim rodzaju medal okolicznościowy.

Wyniki opracowane zostaną na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po rozpatrzeniu przez sędziego głównego zawodów ewentualnych reklamacji.

Wszyscy uczestnicy posiadać będą ubezpieczenie NWW

9.    Uwagi.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu w sytuacjach uzasadnionych ważnymi okolicznościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *