Regulamin

Regulamin II Maratonu MTB Jastrzębi Łaskich

1. ORGANIZATOR
Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor – Roman Hajzler
Sędzia główny – Paweł Cichy
Szef Trasy – Bartosz Wojtas

Wpółpraca:
– Tomasz Misztalski
– Paweł Lis
– Grzegorz Stolarek

3. PROGRAM ZAWODÓW
I Maraton MTB Jastrzębi Łaskich odbędzie się w dniu 30.09.2012r.

Biuro zawodów oraz start i meta w Łasku na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej 5a,
29 września (sobota) 2012 rgodz. 18.00 – 20.00 – wydawanie pakietów startowych oraz zapisy w biurze zawodów

30 września (niedziela) 2012 r
godz. 7.00 – 10.00 – zapisy i wydawanie pakietów startowych
godz. 10:15 – krótka odprawa techniczna
godz. 11:00 – start dystansu mega
godz. 11:15 – start dystansu mini
godz. 12:30 – 13:00 – wjazd pierwszych zawodników z dystansu mini
godz. 14:00 – wjazd pierwszych zawodników z dystansu mega
godz. 16:00 – wyniki i dekoracja dystansu mini
godz. 16:30 – wyniki i dekoracja dystansu mega
godz. 17:00 – konkurs dla wszystkich uczestników z nagrodami i upominkami …bezpośrednio po dekoracjach Jastrzębie Łaskie oraz Browar KOREB zapraszają na ognisko…

4. TRASA SUPERMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Trasa zawodów wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Trasa maratonu liczy około 75 km (mega) i 40 km (mini). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy. Uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy maratonu.
Na trasie krótkiej pętli maratonu znajduje się 1 punkt kontrolny i 1 punkt żywieniowy, – na długiej pętli znajdują się 2 punkty kontrolny i 2 punkty żywieniowe. Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach Pucharu Polski (strzałki przyklejane do drzew i kolorowe taśmy w wymagających tego miejscach). Wyścig odbywać się będzie częściowo po drogach publicznych – przy otwartym ruchu drogowym. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

5. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik, który przejedzie jeden z dwóch dystansów, otrzymuje okolicznościowy medal. Pierwsze trzy osoby w poszczególnych kategoriach otrzymają wyróżnienie w postaci statuetki – pucharu. Wszystkie nagrody – upominki zostaną rozlosowane wśród obecnych na zakończeniu uczestników. Udział w losowaniu nagród mogą wziąć osoby które:
– są obecne na losowaniu
– ukończyły wyścig na zadeklarowanym dystansie do godziny 16:00 dnia 30 września 2012 roku.

Ponadto w ramach wpisowego organizator zapewnia:
– oznakowaną trasę
– elektroniczny pomiar czasu
– SMS z uzyskanym wynikiem
– numer startowy
– podstawowe ubezpieczenie NNW
– wodę i żywność na punktach żywieniowych
– gorący posiłek
– komunikat techniczny
– opiekę medyczną

Uwaga! Organizatorzy przewidują start do 300 zawodników, którzy dokonają wpłaty wpisowego w terminie do 30.09.2012, godz. 10:00.

6. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Koszt uczestnictwa w maratonie MTB wynosi:
45 zł dla wpłat dokonanych do dnia 22.09.2012;
55 zł dla wpłat dokonanych w dniach 23 – 29.09.2012;
65 zł dla wpłat gotówkowych dokonanych w dniu zawodów.

UWAGA! Z wpłat zwolnione są osoby które ukończyły 70 lat. Zgłoszenia udziału w maratonie i opłaty za wpisowe można dokonać do dnia odbycia się maratonu włącznie (tj. 30.09. 2012, godz. 10:00). Potwierdzenie wcześniej dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów o ile na liście startowej brak jest potwierdzenia o dokonanej wpłacie. W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 14 dni przed maratonem tj. do 14.09.2012, organizator zwraca 50% wpisowego. W przypadku rezygnacji ze startu na mniej niż 14 dni przed maratonem organizator nie zwraca wpisowego. Zapisy i rezygnacja przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie maratonu. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
nr 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210
z dopiskiem (tytułem): ”MARATON MTB – imię i nazwisko zawodnika”

Każdy pełnoletni zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści podanej w załączniku. Zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest do złożenia oświadczenia rodziców (opiekunów), również wg. załączonego wzoru.

7. KATEGORIE WIEKOWE

1. Kobiety:
Juniorki – od 15 do 18 lat
Elita – od 19 do 30 lat
Senior – od 31 do 45 lat
Master – powyżej 45 lat
2. Mężczyźni:
Juniorzy – od 15 do 18 lat
Elita – od 19 do 30 lat
Senior – od  31 do 45 lat
Master – powyżej 45 lat

W klasyfikacjach uwzględnione zostaną również kategorie:
OPEN Panie i OPEN Panowie

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga na bieżąco Organizator..

9. KONTAKT
Roman Hajzler tel. +48 790446217
Paweł Cichy tel. +48 603 504 923
Bartosz Wojtas  tel. + 48 601165169
e-mail: jastrzebie@lask.com.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian regulaminu. Wszystkie aktualne informacje podane będą na stronie internetowej Klubu Rowerowego Jastrzębi Łaskich – www.jastrzebie.lask.com.pl

10. UWAGI KOŃCOWE

ZASADY FAIR-PLAY
Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się jedynie po oznakowanej trasie.Samowolna zmiana trasy grozi dyskwalifikacją zawodnika.Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.Zawodnik musi zachować szczególną uwagę w miejscach szczególnie trudnych technicznie lub gdy zbliża się do skrzyżowania.Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy przez innych uczestników podczas stromych podjazdów lub zjazdów. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona poza trasą, ale w obrębie widoczności szlaku.Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

KARY
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:- Upomnienie.- Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.- Dyskwalifikacja.Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

PROTESTY
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 16:00 do obsługi pomiaru czasu. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

INFORMACJE DODATKOWE
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
– Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
– Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
– Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

24 odpowiedzi na Regulamin

 1. Rado pisze:

  A kiedy będzie pokazana trasa maratonu ??

 2. Turek pisze:

  Naprawdę myślicie , że taki podział kategorii wiekowych jest ok. ? Rywalizacja czterdziestoczterolatka z dwudziestopięciolatkiem brzmi ciekawie, ale czy sprawiedliwie ? A nie można normalnie , jak na każdym innym maratonie ?

 3. Turek pisze:

  Upss, pomyłka -to nawet dwudziestoczterolatkowie będą ścigać się z czterdziestopięciolatkami !!! Źle sprawdziłem za pierwszym razem .

 4. Krzysztof pisze:

  Czy można wystartować na rowerze przełajowym?

 5. Lisu pisze:

  Ja mam uwagi co do dwóch rzeczy.
  godzina startu dystansu krótszego powinna być zamieniona z dystansem dłuższym, tj. MEGA – 11:00, Mini 11:15
  Do tego zgadzam się z Turkiem, że kategorie wiekowe powinny być jednak określone w mniejszych widełkach. np: Juniorzy z Orlikami, a Elitę np: 24-35, a Masters 35-45 i seniorzy +45, albo tylko seniorzy +35. Niestety ale 24-45 to jest zbyt duży przedział wiekowy.

 6. golem pisze:

  A czy jak sie zapiszę na dwie pętle, to będzie można zrezygnować po pierwszej bez dyskwalifikacji tak jak było na maratonie szosowym?

 7. MARIaN pisze:

  na zebraniu zrobimy cos jeszcze z kategoriami wiekowymi ,
  golem – prawde powiedziawszy zależy to od firmy która mierzy czas , nieraz nie ma problemu aby na trasie wybrać sobie dystans a nieraz firma ma jakieś z tym problemy , sprawę też poruszymy na zebraniu
  krzysztof – jasne że można ale czy to będzie dobry pomysł ?? hmm myślę że dasz rade jak na ostatniej rzeźni u Pana Galińskiego ludzie dawali rade na crosówkach to tu pewnie też pojedziesz [ choć czasem na bank z buta ]
  jeśli chodzi o godzinę startu mini-mega to troszkę to zależy o ilości ludzi

 8. elo pisze:

  a moje wigry 3 pociągnie?

 9. bob pisze:

  elita od 19 lat?? nie ma orlika? 45 latkowie z 60 latkami?? zróbcie wiecej kategori!!!

 10. Malina pisze:

  Dwie sprawy giga powinno jechać jako drugie mini pierwsi- ,,argumentuje” zawodnik jadący giga o 11-tej postanawia na trasie jechać jednak mini ma 15min gratis (Sytuacja z maratonu szosowego w czerwcu było dużo nieprawidłowości) Nie dam ręki że firma od czasu będzie aż tak skrupulatna. Druga sprawa jeśli deklarujemy dystans to taki jedziemy nie wprowadzajmy bałaganu. Poważnie podchodźmy do sprawy. Z całym szacunkiem dla wszystkich.

  • AS987 pisze:

   Co do argumentu nie do końca się zgodzę bo równie dobrze mogłoby być odwrotnie. W każdym razie rozważymy sugestie i nie wykluczone żę część z ich wprowadzimy w życie

 11. Malina pisze:

  Dwie sprawy giga powinno jechać jako drugie mini pierwsi- ,,argumentuje” zawodnik jadący giga o 11-tej postanawia na trasie jechać jednak mini ma 15min gratis (Sytuacja z maratonu szosowego w czerwcu było dużo nieprawidłowości) Nie dam ręki że firma od czasu będzie aż tak skrupulatna. Druga sprawa jeśli deklarujemy dystans to taki jedziemy nie wprowadzajmy bałaganu. Poważnie podchodźmy do sprawy. Z całym szacunkiem dla wszystkich.

 12. Lisu pisze:

  Jak dla mnie, nie powinno być takiej możliwości, że na trasie decydujemy sie czy jedziemy Mega czy Giga. Jak się już ktoś deklaruje na jakiś dystans, to po starcie nie powinno być żadnej możliwości zmiany. Powoduje to ogromne problemy na trasie, bo taktykę się jakąś ustala, a później się okazuje, że ktoś na trasie podjął inną decyzję i później się wszystko komplikuje.

 13. TUREK pisze:

  Ja rowniez uwazam, ze nie powinno byc mozliwosci zmiany w trakcie wyścigu, deklarowanego dystansu . Jade co sobie założylem i koniec . Kto nie jest pewny swoich sil po prostu niech sie wpisze na mini , a nie na mega i nie bedzie problemu.

 14. TUREK pisze:

  Pytanie do Organizatorów – czy możemy być pewni punktualności startu ? Chodzi o rozgrzewkę , bo na niektórych wyścigach stojąc na linii startu , można zupełnie ostygnąć , a nawet dobrze zmarznąć . Oczywiście nie chodzi tutaj o minutę , czy dwie, ale kilkanaście już robi różnicę !

 15. AS987 pisze:

  Na tym świecie pewni możemy być tylko 2 rzeczy ;) Opóźnień nie planujemy, jednak nie można ich wykluczyć. Niestety nie zapewniamy kocy grzewczych w razie opóźnienia. W każdym razie planowany start mega 11:00, a mini 11:15.

 16. TUREK pisze:

  Świetna impreza- ogromne gratulacje . Paweł , jeśli jeszcze” to nie jest wielka impreza ” ( cytuje tutaj Ciebie ) to z pewnością za rok, lub najwyżej dwa taka właśnie będzie !!! Tylko proszę – spiłujcie na półokrągło ten krawężnik przed wjazdem na stadion ( tym razem jeszcze nie wniosę do Sądu o zwrot kosztów za łatkę , ale za rok ……… ) A tak całkiem serio – gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje – było super i organizatorzy tych ” Wielkich imprez ” moga się od Was uczyć !

  • Lisu pisze:

   Zgadzam sie z Turkiem. Impreza super. Jednak musicie mocno pomyśleć nad zabezpieczeniem trasy jak i oznaczeniem. Rozumie, że ludzie niszczą oznaczenie, ale trzeba postawić ludzi w miejscu, gdzie można znacząco skrócić trasę. Tak było w zeszłym roku, a w tym to chyba jeszcze więcej, co mocno wypacza zdrową rywalizację.

   A co do trasy, to bajka i chyba nic nie zmieniajcie na przyszły rok, chyba że zrobicie jedną pętlę na długi dystans.

   Dajcie jeszcze link do strony, gdzie można zobaczyć sobie wyniki i je na spokojnie przeanalizować.

   Pozdro i do zobaczenia w przyszłym roku.

   Lisu – Gatta Bike Team

 17. Adass91 pisze:

  Popieram, impreza naprawdę fajna, bardzo fajna atmosfera.
  Jedynie oznaczenie trasy momentami mogło być lepsze, ale pewnie za rok dojdziecie do perfekcji ;)

  Link do wyników:
  http://www.online.datasport.pl/results701/

 18. TUREK pisze:

  Woow , jak Oni to zrobili !!!? Nie wiedziałem, że mnie nie było na tym maratonie, ale dzięki firmie Ultima Sport właśnie się dowiedziałem !!! Bardzo fajna jest ta fotka z godz. 13.01,18 , tylko jak udało się zrobić zdjęcie czterem ” rozsypanym ” osobom , tak żeby było widać trzy . Tak , czy siak przyrzekam , że finiszowałem tuż za plecami tych dwóch panów na pierwszym planie , a kolega w żółto-zielonym stroju , widoczny na łuku był za mną . Hmm – no więc gdzie jestem ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *