Regulamin

Regulamin II Maratonu MTB Jastrzębi Łaskich

1. ORGANIZATOR
Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor – Roman Hajzler
Sędzia główny – Paweł Cichy
Szef Trasy – Bartosz Wojtas

Wpółpraca:
– Tomasz Misztalski
– Paweł Lis
– Grzegorz Stolarek

3. PROGRAM ZAWODÓW
I Maraton MTB Jastrzębi Łaskich odbędzie się w dniu 30.09.2012r.

Biuro zawodów oraz start i meta w Łasku na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej 5a,
29 września (sobota) 2012 rgodz. 18.00 – 20.00 – wydawanie pakietów startowych oraz zapisy w biurze zawodów

30 września (niedziela) 2012 r
godz. 7.00 – 10.00 – zapisy i wydawanie pakietów startowych
godz. 10:15 – krótka odprawa techniczna
godz. 11:00 – start dystansu mega
godz. 11:15 – start dystansu mini
godz. 12:30 – 13:00 – wjazd pierwszych zawodników z dystansu mini
godz. 14:00 – wjazd pierwszych zawodników z dystansu mega
godz. 16:00 – wyniki i dekoracja dystansu mini
godz. 16:30 – wyniki i dekoracja dystansu mega
godz. 17:00 – konkurs dla wszystkich uczestników z nagrodami i upominkami …bezpośrednio po dekoracjach Jastrzębie Łaskie oraz Browar KOREB zapraszają na ognisko…

4. TRASA SUPERMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Trasa zawodów wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Trasa maratonu liczy około 75 km (mega) i 40 km (mini). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy. Uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy maratonu.
Na trasie krótkiej pętli maratonu znajduje się 1 punkt kontrolny i 1 punkt żywieniowy, – na długiej pętli znajdują się 2 punkty kontrolny i 2 punkty żywieniowe. Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach Pucharu Polski (strzałki przyklejane do drzew i kolorowe taśmy w wymagających tego miejscach). Wyścig odbywać się będzie częściowo po drogach publicznych – przy otwartym ruchu drogowym. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

5. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik, który przejedzie jeden z dwóch dystansów, otrzymuje okolicznościowy medal. Pierwsze trzy osoby w poszczególnych kategoriach otrzymają wyróżnienie w postaci statuetki – pucharu. Wszystkie nagrody – upominki zostaną rozlosowane wśród obecnych na zakończeniu uczestników. Udział w losowaniu nagród mogą wziąć osoby które:
– są obecne na losowaniu
– ukończyły wyścig na zadeklarowanym dystansie do godziny 16:00 dnia 30 września 2012 roku.

Ponadto w ramach wpisowego organizator zapewnia:
– oznakowaną trasę
– elektroniczny pomiar czasu
– SMS z uzyskanym wynikiem
– numer startowy
– podstawowe ubezpieczenie NNW
– wodę i żywność na punktach żywieniowych
– gorący posiłek
– komunikat techniczny
– opiekę medyczną

Uwaga! Organizatorzy przewidują start do 300 zawodników, którzy dokonają wpłaty wpisowego w terminie do 30.09.2012, godz. 10:00.

6. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Koszt uczestnictwa w maratonie MTB wynosi:
45 zł dla wpłat dokonanych do dnia 22.09.2012;
55 zł dla wpłat dokonanych w dniach 23 – 29.09.2012;
65 zł dla wpłat gotówkowych dokonanych w dniu zawodów.

UWAGA! Z wpłat zwolnione są osoby które ukończyły 70 lat. Zgłoszenia udziału w maratonie i opłaty za wpisowe można dokonać do dnia odbycia się maratonu włącznie (tj. 30.09. 2012, godz. 10:00). Potwierdzenie wcześniej dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów o ile na liście startowej brak jest potwierdzenia o dokonanej wpłacie. W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 14 dni przed maratonem tj. do 14.09.2012, organizator zwraca 50% wpisowego. W przypadku rezygnacji ze startu na mniej niż 14 dni przed maratonem organizator nie zwraca wpisowego. Zapisy i rezygnacja przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie maratonu. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
nr 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210
z dopiskiem (tytułem): ”MARATON MTB – imię i nazwisko zawodnika”

Każdy pełnoletni zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści podanej w załączniku. Zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest do złożenia oświadczenia rodziców (opiekunów), również wg. załączonego wzoru.

7. KATEGORIE WIEKOWE

1. Kobiety:
Juniorki – od 15 do 18 lat
Elita – od 19 do 30 lat
Senior – od 31 do 45 lat
Master – powyżej 45 lat
2. Mężczyźni:
Juniorzy – od 15 do 18 lat
Elita – od 19 do 30 lat
Senior – od  31 do 45 lat
Master – powyżej 45 lat

W klasyfikacjach uwzględnione zostaną również kategorie:
OPEN Panie i OPEN Panowie

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga na bieżąco Organizator..

9. KONTAKT
Roman Hajzler tel. +48 790446217
Paweł Cichy tel. +48 603 504 923
Bartosz Wojtas  tel. + 48 601165169
e-mail: jastrzebie@lask.com.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian regulaminu. Wszystkie aktualne informacje podane będą na stronie internetowej Klubu Rowerowego Jastrzębi Łaskich – www.jastrzebie.lask.com.pl

10. UWAGI KOŃCOWE

ZASADY FAIR-PLAY
Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się jedynie po oznakowanej trasie.Samowolna zmiana trasy grozi dyskwalifikacją zawodnika.Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.Zawodnik musi zachować szczególną uwagę w miejscach szczególnie trudnych technicznie lub gdy zbliża się do skrzyżowania.Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy przez innych uczestników podczas stromych podjazdów lub zjazdów. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona poza trasą, ale w obrębie widoczności szlaku.Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

KARY
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:- Upomnienie.- Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.- Dyskwalifikacja.Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

PROTESTY
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 16:00 do obsługi pomiaru czasu. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

INFORMACJE DODATKOWE
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
– Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
– Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
– Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

24 odpowiedzi na „Regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *