Komunikat techniczny

1. Zasady ogólne według Regulaminu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2014

I. CEL MARATONÓW
1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaraton.org.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaraton.org.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

2. Termin zawodów:

IV Supermaraton odbędzie się w dniu 8 czerwca 2014 r. (niedziela).

3. Organizator:

Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
przy współpracy z
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

4. Współorganizatorzy:

• Powiat Łaski
• Wójt Gminy Buczek
• Burmistrz Łasku
• Wójt Gminy Sędziejowice
• Wójt Gminy Widawa
• Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

5. Główni Sponsorzy:

• SPEDIMEX Sp. z o.o.
• Columna Medica
• Wera Łask

6. Patronat honorowy

• Starosta Powiatu Łaskiego
Pan Cezary Gabryjączyk

7. Komitet organizacyjny

• Komandor – Paweł Cichy
• Koordynator – Jan Dawicki
• Szef Trasy – Bartosz Wojtas
• Rzecznik Medialny – Paweł Lis
• Sędzia Główny– Zbigniew Rzeźnik
• II Sędzia – Jan Dawicki
• Opieka medyczna –Tomasz Misztalski

8. Baza Supermaratonu:

Łaski Dom Kultury
Ul. Narutowicza 11
98-100 Łask

9. Start i meta:

Start i meta dla wszystkich dystansów w obszarze wyłączonym z ruchu drogowego, na wysokości Łaskiego Domu Kultury, ul. Narutowicza 11 w Łasku.

10. Program zawodów:

a) Dzień 7 czerwca (sobota) 2014 r.

• Godz. 18:00 – otwarcie biura zawodów – sala ŁDK, przyjmowanie oświadczeń, wydawanie pakietów startowych, sprawdzanie listy startowej;
• Godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

b) Dzień 8 czerwca (niedziela) 2014 r.

• Godz. 7:00 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych;
• Godz. 8:30 8:00 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu GIGA;
• Godz. 10:00 9:30 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu MEGA i MINI;
• Godz. 11:00 – start zawodników z dystansu RODZINNEGO;
• Godz. 12:00 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu Rodzinnego oraz Mini i Mega – wręczanie medali oraz wydawanie posiłków;
• Godz. 14:00 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu Giga – wręczanie medali oraz wydawanie posiłków;
• Godz. 15:45 – zamknięcie trasy zawodów
• Godz. 16:00 – rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów z uhonorowaniem zwycięzców;
UWAGA!
Ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia limitów czasowych wynikających z wyżej przedstawionego harmonogramu. Planując udział i wybierając dystans prosimy wziąć to pod uwagę.
Osoby które nie zmieszczą się w podanym limicie mogą dokończyć wyścig, lecz nie będą brane pod uwagę przy honorowaniu zwycięzców. Ich wynik postaramy się dodać do pozostałych wyników.

11. Trasa, klasyfikacje

Zawody rozegrane zostaną na trzech dystansach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych:
– Maraton Mini – 73 km
– Maraton Mega – 146 km
– Maraton Giga – 219 km

Dodatkowo na specjalnych zasadach rozegrany zostanie wyścig na dystansie Rodzinnym – 34 km,

OPIS TRASY:
• Maraton Rodzinny: Łask – Buczek – Luciejów – Sędziejowice – Łask;
• Maraton Mini: Łask – Buczek – Szczerców – Widawa – Sędziejowice – Łask;
• Maraton Mega: dwukrotne pokonanie trasy Mini;
• Maraton Giga: trzykrotne pokonanie trasy Mini.

 

UWAGA!

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje zachowanie przepisów o ruchu drogowym – zawody odbędą się przy otwartym ruchu drogowym.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu pucharowego prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach:

1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 17 lat – M1 (roczniki 1996 i młodsze)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1995 do 1984)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1983 do 1974)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1973 do 1964)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1963 do 1954)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1953 do 1944)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1943 i starsze)

2. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
do 17 lat – K1 (roczniki 1996 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1995 do 1984)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1983 do 1974)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1973 do 1964)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1963 do 1954)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1953 do 1944)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1943 i starsze)
Ponadto wprowadza się dodatkowe klasyfikacje w kategorii:

– jazda drużynowa na dystansie MINI;
Klasyfikacja będzie prowadzona dla drużyn w składach pięcioosobowych lub liczniejszych (maksymalnie 10 osób). W składzie drużyny mogą być zarówno Panie jak i Panowie, rodzaj roweru dowolny. Do wyniku liczy się łączny czas pierwszych pięciu zawodników. Zawodnicy jadący w drużynie mogą używać kierownic z podpórkami do jazdy na czas (tzw. Lemondki).

– jazda Rodzinna (dystans 34 km) wyróżnienia;
Organizator określi rodzaj wyróżnień po zakończeniu wyścigu – liczymy na Państwa inwencję

12. Zapisy i tworzenie grup startowych

Zapisy prowadzone będą jedynie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.jastrzebie.lask.com.pl

Dla dystansu Rodzinnego uwzględniamy życzenia indywidualne dotyczące przydziału do grupy;

Dla dystansów Mini Mega i GIGA grupy tworzone będą zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, tj. :
a. Podział na grupy w danym dystansie
b. Podział na grupy z rozdziałem rowerów szosowych i rowerów innych
c. Przy ustalaniu składu grup w miarę możliwości uwzględniamy „koncert życzeń” z zachowaniem zasad o których mowa wyżej

Zawodnicy startują w grupach 10-osobowych (maksymalnie do 15 osób) w odstępach 2-minutowych.
Grupy startują w kolejności dystansów tj. Giga, Mega, Mini, Rodzinny oraz w poszczególnych dystansach:
1. Rowery inne
2. Rowery szosowe
3. Zgłoszone drużyny (dotyczy tylko dystansu Mini)

Osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w wyścigu jedynie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów na dystansie Rodzinnym
Zamknięcie zapisów nastąpi w dniu 5 czerwca 2014r.
Podstawą do umieszczenia zawodnika na liście startowej będzie potwierdzenie o dokonaniu przelewu opłaty startowej. Organizator w dniu 7 czerwca 2014 r. opublikuje skład grup startowych.
Zapisy w dniu zawodów nie będą możliwe.

13. Świadczenia i nagrody

1. oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu
2. ubezpieczenie NWW
3. elektroniczny pomiar czasu
4. okolicznościowy medal dla wszystkich uczestników maratonu
5. puchary – statuetki dla pierwszych trzech zawodników (drużyn) w poszczególnych kategoriach
6. ciepły posiłek po wyścigu
7. napoje, kanapki, banany itp. na trasie wyścigu
8. szatnie z prysznicami na mecie
9. możliwość wygrania jednej z licznych nagród.
10. pakiet startowy z okolicznościową koszulką – gwarantowany tylko dla pierwszych 200 osób które wniosą opłatę startową

14. Liczba uczestników

Liczba uczestników dla dystansów: Rodzinnego, Mini, Mega i Giga ograniczona jest do 600 osób.

15. Opłaty startowe:

Uczestnicy Maratonu Mini, Mega i Giga – 65 zł

Uczestnicy Maratonu Rodzinnego – 45 zł
Uczestnicy zgłoszeni do drużyn – 45 zł
Rodziny – tylko dla dystansu Rodzinnego, minimum 3 osoby w tym co najmniej jedna pani – 100 zł

Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia, oraz dzieci i młodzież do 15 lat.
Jako rodzinę uważa się osoby spokrewnione w linii prostej i bocznej w I i II stopniu – zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, np: mąż, żona, syn, córka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, dziadek, babcia itp.

Wpłaty przyjmowane będą tylko na rachunek bankowy Klubu Rowerowego Jastrzębie Łaskie nr:

40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BGŻ)

Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot opłaty startowej.

16. Uwagi

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści komunikatu w sytuacjach uzasadnionych ważnymi okolicznościami.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

30 odpowiedzi na Komunikat techniczny

 1. Pingback: Supermaratony Szosowe

 2. Darek pisze:

  WItam,
  czy jest możliwość darmowego noclegu na jakiejś zbiorowej sali w przeddzień maratonu?

 3. Grzegorz pisze:

  Uważam, że limity czasowe ustanowione przez organizatora to „przegięcie”.
  Dla kogo ten maraton? Przy niekorzystnym losowaniu na dystansach mega i giga trzeba „gnać” 30 km/godz. Według mnie to coraz mniej „celu” a coraz więcej „zarobku”. Dawne czasy maratonów w „Pucharze Polski” minęły bezpowrotnie.

  • Paweł Lis pisze:

   to nie jest tak jak piszesz, limity są po to żeby w jakimś sensownym dla znacznej większości uczestników czasie rozpocząć ceremonię dekoracji. Czekanie z tym do wieczora, kończy się często tym że większość ludzi ucieka wcześniej do domu (zwłaszcza, jeśli ktoś jest z daleka). Nikt Cię z trasy nie wygoni – czas zostanie zmierzony. Krótko mówiąc nie jest to równoznaczne z dyskwalifikacją.

   • Irek pisze:

    Popieram Grzegorza. Dodam, że nie sugeruję opóźnienia zamknięcia mety, tylko przyspieszenie startu. Chyba lepiej, żeby niektórzy laureaci do dekoracji trochę dłużej poczekali (mogą sie umyć, przebrać, odpocząć etc.) niż żeby inni na dekorację nie zdążyli. Teraz potencjalnym laureatom w wyższych kategoriach wiekowych (zwłaszcza paniom) ewidentnie grozi, że nie dadzą rady.
    Poza tym lepiej jeśli na ceremonie nie przyjdą ci co nie chcą niż mieli by nie przyjśc ci co chcą a nie zdążą.

 4. Jadzia pisze:

  Nigdy nie brałam jeszcze udziału w maratonach. Łask będzie pierwszym moim maratone.Mam pytanie, czy trasa będzie zaznaczona w miejscach rozwidleń dróg? Nie znam Łasku i boję się, ze gdzieś sie pogubię . Czy oponki szosowe dadzą radę na odcinkach remontowanych dróg? W ilu miejscach bedą rozstawione bufety z napojami?

  • admin pisze:

   Trasa będzie oznakowana znakami namalowanymi na jezdni, a w miejscach newralgicznych będą ustawione osoby kierujące ruchem. Nie powinno być problemu z zagubieniami. Na całej 70km pętli wiadukty są dwa, objazdy są niestety słabej jakości (ułożone betonowe płyty) Trzeba jechać przez nie bardzo powoli, warto rozważyć nawet zejście z roweru na krótkim 20m odcinku.

 5. Jarek pisze:

  czy osoby które wystartują jako drużyna będą klasyfikowane w poszczególnych kategoriach wiekowych

  • admin pisze:

   Nie, nie będą. Osoby startujące w zespołach są klasyfikowane tylko jako zespół. Ich wyniki nie liczą się również w Pucharze Polski. Na ten moment nie mamy zadeklarowanych żadnych zespołów.

 6. Biera pisze:

  Czy kierownice czasowe są zabronione ?

 7. KiESWY pisze:

  1. Czy będę mógł zostawić niewielki plecak w biurze zawodów?
  2. Czy można wiedzieć kto o 9:30 wyrusza pierwszy (mini czy mega); jeśli mega, czy można przełożyć swój start na 'po godzinie 10:00)? Muszę dojechać ze Zduńskiej Woli (pociąg jest tam o 8:41)

  • pablo` pisze:

   1. Tak, proszę go zamknąć i jakoś oznakować, że to Pana. Nie zostawiać cennych rzeczy (na wszelki wypadek)
   2. Najpierw Mega potem Mini – podaj proszę nazwisko i imię umieścimy Cię w jednej z dalszych grup na Mega

   • KiESWY pisze:

    To raczej będą tylko ciuchy
    Kanclerz Emil, Mega
    Czy jest jakiś telefon do orgów, tak aby coś zmieniać gdyby PKP nawaliło?

 8. Jacenty pisze:

  Czy będą tworzone osobno grupy rowerów innych na dystansie MINI? Taki podział był w Trzebnicy i sprawdził się bardzo dobrze! Grupy startowe na rowerach innych wyjechały po rowerach szosowych.

  • admin pisze:

   będą, ale u nas inne raczej wystartują przed szosowymi

   • Jacenty pisze:

    Myślę,że to jest dobry pomysł,a czy przed ,czy po, to znaczenie drugorzędowe.

    • szosa pisze:

     Inne niech startują po szosowych, bo przed to tylko zawadzać będą na drodze w momencie wymijania.

     • jacenty pisze:

      Zawadzić to możesz o wszstko,więc musisz być czujny cały czas. Chodzi o coś innego, jeśli szosowcy wystartują zaraz po ostatniej grupie innych, to jej uczestnicy będą mieli teoretycznie przewagę nad pozostałymi uczestnikami z grupy startujacej wcześniej,ponieważ moze się tak zdarzyć ,ze załapią się na tzw. koło i cały wysiłek rywalizujących na rowerach innych zostanie wypaczony. Jeśli rzeczywiście tak zostaną ” ustawione grupy” tzn.że schodzmy organizacyjnie na psy i dajemy możliwość manipulacji przy zielonym stoliku.Tak było w Trzebnicy i obawiam się,że teraz tteż tak będzie tym bardziej,że właśnie sporo osób z tego regionu jest zaineresowana takim rozstawieniem.. Zobaczymy co zwycięży :) Mam nadzieję,że ORGANIZATOR weźmie sobie do serca moje uwagi. Dziękuję.

     • kate pisze:

      bardzo „miło”, że twierdzisz, że ktoś komuś zawadza w maratonie, poproś orgów to może cię puszczą przed gigantami…

 9. Paweł pisze:

  Witam, czy jest możliwość zmiany dystansu z MINI na MEGA? W momencie gdy się zapisywałem popełniłem błąd i dopiero teraz go zauważyłem. Jeśli jest taka możliwość proszę pokierować mnie co zrobić. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 10. Dawid pisze:

  Witam, startuję na dystansie MEGA pierwszy raz w tego typu imprezie, ile przed planowanym startem (9:30) najlepiej przybyć na bazę , aby na spokojnie dopełnić formalności?

  • admin pisze:

   miedzy 8:00 a 9:00 spodziewamy się (jak co roku) największego tłoku – ciężko przewidzieć ile będziesz musiał odczekać w kolejce… Im wcześniej dotrzesz tym mniej czekania i nerwów z obu stron :) Zakładałbym na Twoim miejscu pojawienie się na godzinę przed planowaną godziną startu (lista startowa zostanie opublikowana jutro)

 11. Jadzia pisze:

  Witam. Chciałam zapytać,w ilu punktach na dystansie Mega będzie mozliwość zaopatrzenia się w wodę.

 12. grzymdarek pisze:

  Witam. Wiem, że to już ostatni dzwonek, a raczej (z punktu widzenia organizatorów) tuż po ostatnim dzwonku, ale zrobiłem straszne niedopatrzenie. Moja żona jest na liście zgłoszonych, ale nie dokonałem przelewu za jej start !!! Czy ( jeśli to jeszcze możliwe ) mogę teraz wysłać przelew, a do Was na maila potwierdzenie, aby moja żona mogła wziąć udział w maratonie ( MINI K4I ). Proszę o odpowiedź co mogę/mam zrobić?

  • Kasia i Piotrek pisze:

   oj. Darek, Darek, za Kasię nie zapłaciłeś, no, no… nieładnie, dzwoń do organizatora
   Paweł Cichy
   tel. +48 603 504 923
   i koordynatora
   Jan Dawicki
   tel. +48 608 397 243

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *