Regulamin

pobierz Regulamin w PDF

Regulamin Supermaratonu Jastrzębi Łaskich

1. ORGANIZATOR

 • Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”

2.WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Burmistrz Miasta Łask
 • Wójt Gminy Buczek
 • Wójt Gminy Sędziejowice
 • Wójt Gminy Widawa
 • Wójt Gminy Zapolice
 • Burmistrz Miasta Zelów

przy znaczącym wsparciu

 • Łaskiego Domu Kultury
 • Komendy Powiatowej Policji w Łasku
 • 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
 • Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Łaskiego

3. PATRONAT HONOROWY

 • Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
 • Starosta Powiatu Łaskiego – Cezary Gabryjączyk

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor – Paweł Cichy
 • Koordynator – Arkadiusz Szymczak
 • Szef Trasy – Jan Dawicki
 • Rzecznik Medialny – Paweł Lis
 • Sędzia – Zbigniew Rzeźnik
 • Służby medyczne – dr Tomasz Różański

5. PROGRAM ZAWODÓW
Supermaraton Jastrzębi Łaskich odbędzie się w dniach 11-12.06.2011r.

Start i meta na terenie miasta Łask (ul. Narutowicza)
11 czerwca (sobota) 2011 r
godz. 18.00 – 21.00 – wydawanie numerów startowych
godz. 19.00 – 20.00 – otwarcie maratonu i krótka odprawa techniczna

12 czerwca (niedziela) 2011 r
godz. 7.00 – 8.30 – wydawanie numerów startowych
godz. 8.45 – wspólne zdjęcie przed ŁDK (ul. Narutowicza)
godz. 9.00 – start maratonu

 • Zawodnicy startują w grupach 10-osobowych w odstępach 2-minutowych.
 • Podział na grupy startowe (listę startową) Organizator opublikuje w dniu 7.06.2011 r.

godz. 18.00 – zamknięcie trasy zawodów na wszystkich dystansach
godz. 20.00 18.00 – dekoracje, wręczenie pucharów i dyplomów, losowanie nagród
godz. 22.00 20.00 – zakończenie maratonu

Baza Supermaratonu

Łaski Dom Kultury
ul. Narutowicza 11
98-100 Łask

6. TRASA SUPERMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • uczestnicy jadą samodzielnie lub w zorganizowanej kolumnie (grupie), która nie może przekraczać 15 osób
 • odległość między jadącymi kolumnami (grupami) nie może być mniejsza niż 200 m
 • trasa zawodów wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej
 • trasa maratonu liczy 186 km (długa); 93 km (krótka)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy
 • uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy maratonu
 • na trasie pojedyńczej pętli maratonu znajduje się 2 punkty kontrolne i 1 punkt żywieniowy
 • trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach Pucharu Polski (strzałki malowane na jezdni i znaki klejone na przydrożnych słupkach)

7. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik, który przejedzie przynajmniej jedną pętlę, otrzymuje okolicznościowy medal. W zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody – w tym nagroda główna, zostaną rozlosowane wśród obecnych na zakończeniu uczestników. Udział w losowaniu nagród mogą wziąć osoby które:

 1. są obecne na losowaniu;
 2. ukończyły wyścig na zadeklarowanym dystansie do godziny 18,00 dnia 12 czerwca 2011 roku.

Ponadto w ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • oznakowaną trasę
 • numer startowy na rower, który obowiązkowo ma być przymocowany tak aby był widoczny z przodu roweru i numer (z chipem) do przyczepienia na plecach zawodnika,
 • podstawowe ubezpieczenie NNW
 • wodę i żywność na punktach żywieniowych
 • gorący posiłek
 • komunikat techniczny
 • opiekę medyczną
 • puchar za zajęcie I-go miejsca w każdej z kategorii i na każdym dystansie maratonu
 • elektroniczny pomiar czasu

Uwaga! Organizatorzy przewidują start do 500 zawodników, którzy dokonają wpłaty wpisowego w wyznaczonym przez Organizatora terminie (do 5.06.2011).

8. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

 • Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym wynosi 55 zł
 • Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą tj. do 5.06.2011. W tym dniu lista startowa zostanie zamknięta.
 • Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów.
 • W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 14 dni przed maratonem tj. do 29.05.2011, organizator zwraca 50% wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji ze startu na mniej niż 14 dni przed maratonem organizator nie zwraca wpisowego.
 • Zapisy i rezygnacja przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie maratonu.
 • W dniu zawodów Organizator nie przyjmuje zgłoszeń.
 • Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
nr 34 9263 0000 0500 3610 2005 0001

z dopiskiem (tytułem):”MARATON – imię i nazwisko zawodnika”

9. KATEGORIE WIEKOWE I RODZAJE ROWERÓW
1. Mężczyźni:

 • M II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1993 – 1981)
 • M III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 – 1971)
 • M IV – od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 – 1961)
 • M V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1960 – 51)
 • M VI – od 61 lat (rok ur.1950 i starsi)

2. Kobiety:

 • K II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1993 – 1981)
 • K III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 – 1971)
 • K VI – od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 – 1961)
 • K V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1960 – 51)
 • K VI od 61 lat (rok ur.1950 i starsi)

3. Grupy kolarskie
Organizator planuje uwzględnić w klasyfikacjach grupy zorganizowane takie jak: kluby, firmy lub grupy towarzyskie – o ile się zarejestrują

4. Rodzaje rowerów:

 • Rower szosowy – to taki, który posiada opony o szerokości do 34 mm włącznie, bez względu na rodzaj kierownicy.
 • Rowery inne – to posiadające ogumienie o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
 • O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Organizator ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem.

UWAGA!

 • Rowery poziome, tandemy i inne pojazdy napędzane siłą mięśni, których konstrukcja pozwala uznać je za rower (np. handbike) będą dopuszczone do udziału w maratonie, ale nie będą klasyfikowane w określonych regulaminem grupach (rower szosowy lub rower inny). Użytkownicy tych rowerów po ukończeniu zadeklarowanego dystansu otrzymają medal pamiątkowy. Podany zostanie uzyskany przez nich wynik. Mają również prawo do korzystania z wszystkich innych przywilejów pozostałych uczestników.
 • Każdy z rowerów musi spełniać warunki określone dla pojazdów mogących poruszać się po drogach publicznych.

10. GRUPY STARTOWE
Grupy startowe tworzone będą według następującego schematu:

grupa I – kobiety K2-K6
grupa II – M6
grupa III – M5
grupa IV – M2
grupa V – M3
grupa VI – M4

 • start pierwszej grupy zawodników przewidujemy na godz. 9.00 dnia 12.06.2011 (niedziela), bez względu na pogodę
 • w pierwszej kolejności startuje „mtb” następnie „szosa”
 • zawodnicy startują w grupach 10 osobowych w odstępach 2-minutowych
 • grupy tworzone są automatycznie wg kolejności zgłoszeń.
 • uwzględniamy „koncert życzeń” tj. w miarę możliwości umieszczanie w grupie startowej razem osób które wyrażą taką wolę
 • podział na grupy startowe oraz godziny startu poszczególnych grup Organizator opublikuje w dniu 7.06.2011 r. (wtorek) 10.06.2011 r. (piątek)

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, określa Regulamin PP.

12. KONTAKT
Paweł Cichy tel. +48 603 504 923
Jan Dawicki tel. +48 608 397 243
jastrzebie@lask.com.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian informacji podanych na stronie internetowej Klubu Rowerowego Jastrzębi Łaskich.