IV Supermaraton Jastrzębi Łaskich – komunikat techniczny

1. Zasady ogólne według Regulaminu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2014

I. CEL MARATONÓW
1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaraton.org.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaraton.org.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

2. Termin zawodów:

IV Supermaraton odbędzie się w dniu 8 czerwca 2014 r. (niedziela).

3. Organizator:

Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
przy współpracy z
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

4. Współorganizatorzy:

• Powiat Łaski
• Wójt Gminy Buczek
• Burmistrz Łasku
• Wójt Gminy Sędziejowice
• Wójt Gminy Widawa
• Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

5. Główni Sponsorzy:

• SPEDIMEX Sp. z o.o.
• Columna Medica
• Wera Łask

6. Patronat honorowy

• Starosta Powiatu Łaskiego
Pan Cezary Gabryjączyk

7. Komitet organizacyjny

• Komandor – Paweł Cichy
• Koordynator – Jan Dawicki
• Szef Trasy – Bartosz Wojtas
• Rzecznik Medialny – Paweł Lis
• Sędzia Główny– Zbigniew Rzeźnik
• Opieka medyczna –Tomasz Misztalski

8. Baza Supermaratonu:

Łaski Dom Kultury
Ul. Narutowicza 11
98-100 Łask

9. Start i meta:

Start i meta dla wszystkich dystansów w obszarze wyłączonym z ruchu drogowego, na wysokości Łaskiego Domu Kultury, ul. Narutowicza 11 w Łasku.

10. Program zawodów:

a) Dzień 7 czerwca (sobota) 2014 r.

• Godz. 18:00 – otwarcie biura zawodów – sala ŁDK, przyjmowanie oświadczeń, wydawanie pakietów startowych, sprawdzanie listy startowej;
• Godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

b) Dzień 8 czerwca (niedziela) 2014 r.

• Godz. 7:00 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych;
• Godz. 8:30 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu GIGA;
• Godz. 10:00 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu MEGA i MINI;
• Godz. 11:00 – start zawodników z dystansu RODZINNEGO;
• Godz. 12:00 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu Rodzinnego oraz Mini i Mega – wręczanie medali oraz wydawanie posiłków;
• Godz. 14:00 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu Giga – wręczanie medali oraz wydawanie posiłków;
• Godz. 15:45 – zamknięcie trasy zawodów
• Godz. 16:00 – rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów z uhonorowaniem zwycięzców;
UWAGA!
Ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia limitów czasowych wynikających z wyżej przedstawionego harmonogramu. Planując udział i wybierając dystans prosimy wziąć to pod uwagę.
Osoby które nie zmieszczą się w podanym limicie mogą dokończyć wyścig, lecz nie będą brane pod uwagę przy honorowaniu zwycięzców. Ich wynik postaramy się dodać do pozostałych wyników.

11. Trasa, klasyfikacje

Zawody rozegrane zostaną na trzech dystansach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych:
– Maraton Mini – 73 km
– Maraton Mega – 146 km
– Maraton Giga – 219 km

Dodatkowo na specjalnych zasadach rozegrany zostanie wyścig na dystansie Rodzinnym – 34 km,

OPIS TRASY:
• Maraton Rodzinny: Łask – Buczek – Luciejów – Sędziejowice – Łask;
• Maraton Mini: Łask – Buczek – Szczerców – Widawa – Sędziejowice – Łask;
• Maraton Mega: dwukrotne pokonanie trasy Mini;
• Maraton Giga: trzykrotne pokonanie trasy Mini.

 

UWAGA!

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje zachowanie przepisów o ruchu drogowym – zawody odbędą się przy otwartym ruchu drogowym.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu pucharowego prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach:

1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 17 lat – M1 (roczniki 1996 i młodsze)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1995 do 1984)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1983 do 1974)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1973 do 1964)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1963 do 1954)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1953 do 1944)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1943 i starsze)

2. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
do 17 lat – K1 (roczniki 1996 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1995 do 1984)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1983 do 1974)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1973 do 1964)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1963 do 1954)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1953 do 1944)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1943 i starsze)
Ponadto wprowadza się dodatkowe klasyfikacje w kategorii:

– jazda drużynowa na dystansie MINI;
Klasyfikacja będzie prowadzona dla drużyn w składach pięcioosobowych lub liczniejszych (maksymalnie 10 osób). W składzie drużyny mogą być zarówno Panie jak i Panowie, rodzaj roweru dowolny. Do wyniku liczy się łączny czas pierwszych pięciu zawodników. Zawodnicy jadący w drużynie mogą używać kierownic z podpórkami do jazdy na czas (tzw. Lemondki).

– jazda Rodzinna (dystans 34 km) wyróżnienia;
Organizator określi rodzaj wyróżnień po zakończeniu wyścigu – liczymy na Państwa inwencję

12. Zapisy i tworzenie grup startowych

Zapisy prowadzone będą jedynie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.jastrzebie.lask.com.pl

Dla dystansu Rodzinnego uwzględniamy życzenia indywidualne dotyczące przydziału do grupy;

Dla dystansów Mini Mega i GIGA grupy tworzone będą zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, tj. :
a. Podział na grupy w danym dystansie
b. Podział na grupy z rozdziałem rowerów szosowych i rowerów innych
c. Przy ustalaniu składu grup w miarę możliwości uwzględniamy „koncert życzeń” z zachowaniem zasad o których mowa wyżej

Zawodnicy startują w grupach 10-osobowych (maksymalnie do 15 osób) w odstępach 2-minutowych.
Grupy startują w kolejności dystansów tj. Giga, Mega, Mini, Rodzinny oraz w poszczególnych dystansach:
1. Rowery inne
2. Rowery szosowe
3. Zgłoszone drużyny (dotyczy tylko dystansu Mini)

Osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w wyścigu jedynie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów na dystansie Rodzinnym
Zamknięcie zapisów nastąpi w dniu 5 czerwca 2014r.
Podstawą do umieszczenia zawodnika na liście startowej będzie potwierdzenie o dokonaniu przelewu opłaty startowej. Organizator w dniu 7 czerwca 2014 r. opublikuje skład grup startowych.
Zapisy w dniu zawodów nie będą możliwe.

13. Świadczenia i nagrody

1. oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu
2. ubezpieczenie NWW
3. elektroniczny pomiar czasu
4. okolicznościowy medal dla wszystkich uczestników maratonu
5. puchary – statuetki dla pierwszych trzech zawodników (drużyn) w poszczególnych kategoriach
6. ciepły posiłek po wyścigu
7. napoje, kanapki, banany itp. na trasie wyścigu
8. szatnie z prysznicami na mecie
9. możliwość wygrania jednej z licznych nagród.
10. pakiet startowy z okolicznościową koszulką – gwarantowany tylko dla pierwszych 200 osób które wniosą opłatę startową

14. Liczba uczestników

Liczba uczestników dla dystansów: Rodzinnego, Mini, Mega i Giga ograniczona jest do 600 osób.

15. Opłaty startowe:

Uczestnicy Maratonu Mini, Mega i Giga – 65 zł

Uczestnicy Maratonu Rodzinnego – 45 zł
Uczestnicy zgłoszeni do drużyn – 45 zł
Rodziny – tylko dla dystansu Rodzinnego, minimum 3 osoby w tym co najmniej jedna pani – 100 zł

Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia, oraz dzieci i młodzież do 15 lat.
Jako rodzinę uważa się osoby spokrewnione w linii prostej i bocznej w I i II stopniu – zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, np: mąż, żona, syn, córka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, dziadek, babcia itp.

Wpłaty przyjmowane będą tylko na rachunek bankowy Klubu Rowerowego Jastrzębie Łaskie nr:

40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BGŻ)

Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot opłaty startowej.

16. Uwagi

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści komunikatu w sytuacjach uzasadnionych ważnymi okolicznościami.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na IV Supermaraton Jastrzębi Łaskich – komunikat techniczny

 1. TomaszUC pisze:

  co odróżnia rower szosowy od inny?

  • rower pisze:

   Rodzaje rowerów:
   a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
   b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *